Utredning

Utredningen syftar till att göra en bedömning av den unges tillstånd och vårdbehov. Tid för utredning är vanligtvis 4-6 veckor inklusive utlåtande. 

Tjänster inom utredning: 

  • Psykologbedömning
  • Psykiatrisk bedömning
  • ADAD-intervju
  • Observation


    Vid behov erbjuds psykiatrisk basutredning och neuropsykiatrisk utredning, läs mer här

Behandlingsteam
Samtliga vårdgivare har lång erfarenhet och bred kompetens inom sitt område. 
Teamet och insatserna formas utifrån individens behov och vårdplan. 

Ali 
Samordnare / Case manager

Claudia 

Leg. läkare, specialist i psykiatri och beroendemedicin

Pernilla 

Leg. psykolog & psykoterapeut

Välkommen till Ability Care