top of page
Patrik i samtal.jpeg

Utredning

Utredningen syftar till att göra en bedömning av den unges tillstånd och vårdbehov. Tid för utredning är vanligtvis 4-6 veckor inklusive utlåtande. 

Claudia samtal 2.jpg

Tjänster inom utredning

  • Psykologbedömning

  • Psykiatrisk bedömning

  • ADAD-intervju

  • Observation

Vid behov erbjuds psykiatrisk basutredning och neuropsykiatrisk utredning, läs mer här.

Behandlingsteam
Samtliga vårdgivare har lång erfarenhet och bred kompetens inom sitt område. Teamet och insatserna formas utifrån individens behov och vårdplan. 

bottom of page