Stödboende

Vi erbjuder stödboende för pojkar och flickor i åldern 16-20 år. Verksamheten omfattar självständiga lägenheter runt om centrala Uppsala. 

Vi erbjuder ett tryggt stödboende där insatsernas innehåll och omfattning anpassas utifrån den unges behov.

  • Egna lägenheter. 
  • Kvalificerade individuella kontaktpersoner/coach som matchas mot den unges behov.
  • Beläget i centrala Uppsala.

Som en stöttande och vägledande hand under denna viktiga del av den unges liv har vi en engagerad och kunnig personalgrupp som arbetar aktivt med att främja ungdomarnas självständighetsprocess. 

Vi lägger stort fokus på egenansvar och förtroende, då vi tror på den unges egna förmågor och kapacitet. Den unges individuella behov står i centrum för stödet som således utformas utifrån varje unikt fall.

Den unge har regelbundna träffar med en egen kontaktperson som vägleder och stöttar i vardagen med fokus på bl.a. läxläsning, kontakt med olika myndigheter, matlagning samt värdegrundsarbete genomsyrat av tron på jämlikhet och allas lika värde.

Utöver den unges eget ansvar för ekonomi, hushåll och skolgång, erbjuder vi handledd praktik, körlektioner och aktiv hjälp till att finna sysselsättning. Vår målsättning är att med betoning på anknytning och relationsskapande forma självgående och trygga individer som efter avslutad placering är redo att stå på helt egna ben.
 

Enhetschef
Rafael Mousavi
rafael.mousavi@abilitycare.se
070 - 098 76 11

Kontakta Stödboende

Kontakt och platsförfrågan stödboende.

Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi så snart som möjligt.