Välkommen hem 
Vi erbjuder ett  tryggt stödboende med egna lägenheter  i centrala Uppsala för pojkar och flickor i åldern 16-21 år. Insatsernas innehåll och omfattning anpassas utifrån den unges behov. 

Frågor gällande placering, kontakta gärna mig. 

Anders Högberg

070 - 611 22 99 
anders.hogberg@abilitycare.se

Samordnare
Som en stöttande och vägledande hand under denna viktiga del av den unges liv har vi en engagerad och kunnig personalgrupp som arbetar aktivt med att främja ungdomarnas självständighetsprocess. 

Vi lägger stort fokus på egenansvar och förtroende, då vi tror på den unges förmågor och kapacitet.


Agnieszka Görska & Rafael Mousavi 
Samordnare stödboende 

Målsättning 

Under trygga former träna och förbereda sig för självständigt liv i eget boende
 

- klara sin dagliga livsföring - ha fungerande skola och/eller daglig sysselsättning
hantera sin ekonomi
ha ett socialt nätverk
ha en meningsfull fritid


Med betoning på anknytning och trygga relationer forma självständiga individer som efter avslutad placering
är redo att stå på egna ben.

Den unge får stöd av erfaren och utbildad kontaktperson som är särskilt utvald efter den unges behov.


 

Kontakta Stödboende

Kontakt och platsförfrågan stödboende. Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi så snart som möjligt.