Ability Stödboende 
Vi erbjuder stödboende för pojkar och flickor i åldern 16-21 år. 
Stödboendet omfattar självständiga lägenheter (med eller utan dygnet-runt- personal). Lägenheterna är belägna i centrala Uppsala. 


Vi är med i SKLs ramavtal för barn & unga. Här kan du se vilka kommuner vi har ramavtal med.
 

Stödboende i Uppsala

Stödboende med möjlighet till förstärkta insatser i Uppsala 
 

Vi erbjuder även förstärkt stödboende för ungdomar med komplex problematik i åldern 16-21 år. Ett alternativ till HVB-vård, utsluss från SiS/HVB och familjehem.

  • psykolog, psykoterapeuter
  • beroendeläkare
  • somatisk vård vid extra behov tex vid diabetes, övervikt, ätstörningar
  • NPF-diagnoser
  • praktikplatser för sysselsättning 

Vi kan bygga på baspaketet med individuella insatser med innehåll och omfattning som anpassas utifrån den unges behov. 

Kontakta mig
För frågor gällande boende och placering

Anders Högberg
070 - 611 22 99 
kontakt@abilitycare.se

Team på stödboende
Samtlig personal har lång erfarenhet och bred kompetens inom sitt område. Teamet och insatserna formas utifrån individens behov och vårdplan. 

Som en stöttande och vägledande hand under denna viktiga del av den unges liv har vi en engagerad och kunnig personalgrupp som arbetar aktivt med att främja ungdomarnas självständighetsprocess. Vi lägger stort fokus på egenansvar och förtroende, då vi tror på den unges förmågor och kapacitet.

Agnieszka Górska
Samordnare 

Jenny Jonasson
Ungdomscoach

Maria Månsson
Ungdomscoach

Målsättning 

Under trygga former träna och förbereda sig för självständigt liv i eget boende:

  • klara sin dagliga livsföring - ha fungerande skola och/eller daglig sysselsättning
  • hantera sin ekonomi
  • ha ett socialt nätverk
  • ha en meningsfull fritid


Med betoning på anknytning och trygga relationer forma självständiga individer som efter avslutad placering
är redo att stå på egna ben.

Den unge får stöd av erfaren och utbildad ungdomscoach som är särskilt utvald efter den unges behov.

Välkommen till Ability