Ability Stödboende
Vi erbjuder stödboende för pojkar och flickor i åldern 16-21 år. 
Verksamheten omfattar självständiga lägenheter runt om i centrala Uppsala. 


Vi är med i SKLs ramavtal för barn & unga. 
 

Välkommen hem
Vi erbjuder ett  tryggt stödboende med egna lägenheter i centrala Uppsala för pojkar och flickor i åldern 16-21 år. 

Insatsernas innehåll och omfattning anpassas utifrån den unges behov. 

Kontakta mig
För frågor gällande boende och placering

Anders Högberg
070 - 611 22 99 
kontakt@abilitycare.se

Team på stödboende
Samtliga vårdgivare har lång erfarenhet och bred kompetens inom sitt område. 
Teamet och insatserna formas utifrån individens behov och vårdplan. 

Som en stöttande och vägledande hand under denna viktiga del av den unges liv har vi en engagerad och kunnig personalgrupp som arbetar aktivt med att främja ungdomarnas självständighetsprocess. Vi lägger stort fokus på egenansvar och förtroende, då vi tror på den unges förmågor och kapacitet.

Agnieszka Gorska
Samordnare 

Jenny Jonsson
Boendestödjare och kontaktperson

Målsättning 

Under trygga former träna och förbereda sig för självständigt liv i eget boende:

- klara sin dagliga livsföring - ha fungerande skola och/eller daglig sysselsättning
hantera sin ekonomi
- ha ett socialt nätverk
- ha en meningsfull fritid


Med betoning på anknytning och trygga relationer forma självständiga individer som efter avslutad placering
är redo att stå på egna ben.

Den unge får stöd av erfaren och utbildad kontaktperson som är särskilt utvald efter den unges behov.

Välkommen till Ability