Projekt 16

Projekt 16 skapades med syfte att på bredare front främja integration för nyanlända i Sverige. Projektet genomfördes under 2016 och består av flera aktiviteter och mindre projekt.  

Projektgruppen.: 
På Ability Care har vi skapat en projektgrupp bestående av föreståndare, biträdande föreståndare samt tre ambassadörer. Ambassadörerna är själva ensamkommande ungdomar som tidigare bott inom verksamheten, men som nu är anställda inom Ability Care. 


Projekt 2016 
- Ability cup i fotboll  vt 2016
- Läxläsning med Tamam vt 2016
- Ekebyloppet  vt 2016

Våra tre ambassadörer
De tre ambassadörerna på Ability Care har ansvar för varsitt arbetsområde. Deras främsta och viktigaste uppgift är att agera rådgivare samt att utveckla vårt arbete med idrott/hälsa, bildning och insamling/good will.

Hittills har vi bland annat genomfört följande projekt/aktiviteter:
- Föreläsning i grundskolor vt och ht 2015
- Ability cup i fotboll 2014, 2015, 2016
- Tennisturnering med UTK ht 2015
- Läxläsning med Tamam vt 2016

Idrott/Hälsa
Ability Care anordnar integrationsfrämjande aktiviteter och idrottsevent.
Årligen anordnas Ability Cup i fotboll som vänder sig till boenden runt om i Mälardalen.
Ambassadör:
Qadar Duale

Bildning
Ability Care anordnar kostnadsfria föreläsningar för grundskolor runt om i Uppsala.
Under 2015 genomförde vi  flera föreläsningar under temat ”flykten”.
Ambassadör:
Zaman Taqizada

Insamling
Insamling organiseras för att samla in nödvändigt material för den övriga projektverksamheten. 
Insamlingen finns även för att dela ut förnödenheter till behövande flyktingar.
Ambassadör:
Rohallah Azizi