Ability Care

 Skillnaden som gör skillnad

Verksamhetsbeskrivning

I samtliga våra verksamheter är det möjligt att forma ett helt individualiserat och skräddarsytt behandlingsteam för den unge som utan väntetid och med hög frekvens kan tillhandahålla fullskaliga vård och behandlingsinsatser. Vårt personalteam består av socialpedagog, kbt-terapeut, alkohol- och drogterapeut, ACRA-teapeut, leg psykolog, leg psykoterepeut, leg läkare med specialisering inom allmänmedicin, psykiatri och beroendemedicin, leg sjuksköterska, leg fysioterapeut, leg dietist, leg biomedicinsk analytiker.
 

LÄgsta effektiva omhändertagandenivå 

Vi arbetar efter LEON-principen - Lägsta Effektiva OmhändertagandeNivå Insatsen påbörjas i den fas den unge befinner sig.

Fas 1 - bedömning 
Fas 2 - behandling
Fas 3 - utsluss

Nyhetsbrev

Ability Cares nyhetsbrev skickas några gånger om året och innehåller information, nyheter, inbjudningar till föreläsningar och utbildningar med mera.
 
Skicka in din e-postadress så kommer Nyhetsbrevet.

FÖRETAGSFAKTA

Ability Care AB är ett privat aktiebolag.
Organisationsnummer 556926-5696.
 
Företaget har F-skatt.
Momsreg.nr/VAT-nr SE556926569601.
 
Mer information om företaget, dess styrelse och ekonomi finns på www.allabolag.se.
 
Ability Care är medlemmar i Almega Vårdföretagarna och anslutet till Kollektivavtal.
 
Verksamheten har ett utarbetat kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och SOSFS 2011:9.
 
Ledningssystemet omfattar hela verksamheten och är samordnad i en verksamhetshandbok.
 
Vid frågor, välkommen att kontakta:
Mats Brolin, vd
070 626 00 11
mats.brolin@abilitycare.se