Information gällande COVID-19

Med anledning av de senaste veckornas spridning av Covid-19, mer känt som Coronavirus vill vi informera om hur vi på Ability hanterar situationen.
 

  • Vi följer noggrant alla riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.
  • Erbjuder provtagning (för aktiv infektion samt antikroppar) för både personal och boende. 
  • Kontinuerlig och obligatorisk utbildning för all personal.
  • Medarbetare med förkylningssymptom stannar hemma. 
  • Personal och boende samlas inte fysiskt i större grupp. 
  • Obligatoriska möten (i mindre grupper) och lägesrapporter varje dag för all personal. 
  • Ser till att vi har gott om skyddsutrustning för både boende och personal. 
  • Uppdaterade smittskyddsrutiner.

Välkommen till Ability