Friends in Nature

Om Ability

Välkommen till Ability Care! Vi erbjuder heltäckande vård- och behandlingsinsatser för barn och unga.

Ability bedriver HVB-hem, Stödboende och konsulentstödd familjehemsvård i Uppsala. Genom ett unikt samarbete med två vårdcentraler och ett center för psykisk hälsa, har verksamheten direkt tillgång till ett team av specialister inom psykisk och somatisk hälsa, vilket skapar effektiva behandlingsmöjligheter.

Ability Care - en del av Ekebygruppen.pn

Ability Care startade oktober 2012. Verksamheten är belägen i Uppsala och innefattar HVB, stödboende och konsulentstödd familjehemsvård.

 

HVB-hemmet består av 9 platser och är öppet för pojkar i åldern 15-19 år med missbruksproblematik.

 

Stödboendet finns i två boendeformer, anpassat efter de olika behov av stöd och trygghet ungdomen behöver. 

Läs vår artikel nedan om vårt unika samarbete mellan ungdomsvård och primärvård publicerad i Tidningen HVB & LSSGuiden.se, nr 2 2020.

Ability är en del av vård- och omsorgskoncernen Ekebygruppen där bland annat två stora vårdcentraler och ett center för psykisk hälsa ingår.

 

Samarbeten mellan bolagen i koncernen ger Ability en direkt tillgång till ett team av specialister inom både somatisk och psykisk hälsa. Verksamheten präglas av hög kompetens, stort engagemang och lång erfarenhet hos all personal.

Anders, Nils, Agnieszka.jpg