HVB Tegnér

Tegnér är ett hem för ensamkommande pojkar och flickor, i åldern 16-18 år, som behöver hjälp och stöd i sin vardag.

Boendena eftersträvar så hemlik miljö som möjligt med gott om tillgängliga vuxna som kan ge stöd och omsorg för en god introduktion och integration i svenska samhället. 

HVB

  • För ungdomar som klarar av en mer strukturerad vardag med skola eller praktik
  • Egna lägenheter
  • Bemannat dygnet runt
  • Personal med adekvat utbildning och lång erfarenhet
  • Vård och behandling genom Ekeby Ungdom
  • Beläget i centrala Uppsala
  • 9 platser

Vårt HVB är centralt beläget i Uppsala. Målgruppen ensamkommande pojkar och flickor 16-18 år.  Vi tar emot asylsökande ungdomar såväl som ungdomar som har fått uppehållstillstånd. Vi har erfarenhet av att arbeta med ungdomar av många olika nationaliteter.
 
Hemmet är en mer självständig variant av HVB där ungdomarna har sina egna rum med toalett, dusch och pentryn. Ungdomarna ansvarar för en egen hushållsbudget som innefattar inköp av mat, hygienartiklar m.m. HVB är bemannat dygnet runt, kontaktpersonen har en central roll i varje ungdoms liv med diverse stödinsatser och aktiviteter.
 
Inom Ability Care betraktas personalgruppen som den viktigaste faktorn för att säkerställa god kvalitet och skapa en välfungerande verksamhet. Det finns personal i tjänst på boendet dygnet runt för att säkerställa en god tillgänglighet och trygghet för våra ungdomar. Personalteamen består av en grupp engagerade och drivna medarbetare som alltid sätter relationen till ungdomarna i centrum, utifrån det anknytningsbaserade arbetssätt verksamheten tillämpar.
 
Tack vare den höga bemanningen med stor vuxennärvaro är vår ambition att ge bästa möjliga förutsättningar för anknytning och relationsbyggande.
 
Skolgång är obligatoriskt under terminerna och därtill erbjuds alla våra ungdomar frivillig praktik vid sidan av studierna. Biträdande föreståndare ser till att ansöka om skolplats till ungdomarna vid inskrivning och kontaktpersonen ser i samtal med ungdomen till att hitta en lämplig praktikplats utifrån ungdomens intresse och önskemål.
  
Våra boenden beskrivs ofta som ganska fria, med gott om rutiner men få strikta regler. Här finns vi medarbetare till för ungdomarna, för att möta samt tillgodose deras behov. Varje ungdom tilldelas en kontaktperson som ansvarar för att följa upp ungdomens behov utifrån vård- och genomförandeplan och stämmer regelbundet av detta med biträdande föreståndare och övrig personal.

Biträdande föreståndare HVB 
Rafael Mousavi
rafael.mousavi@abilitycare.se
070 - 098 76 11

Kontakta HVB

Kontakt och platsförfrågan. 


Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.