Välkommen hem 
Vi erbjuder ett litet och tryggt boende i kombination med heltäckande behandlingsinsatser för pojkar 15-19 år med psykisk ohälsa och missbruksproblematik. Boendet är lantligt beläget i rogivande miljö, strax utanför Uppsala. 

Frågor gällande placering, kontakta gärna mig. 

Anders Högberg

070 - 611 22 99 
anders.hogberg@abilitycare.se

Föreståndare HVB
Börje Söderlind
Socionom &  leg. barn- och ungdomspsykoterapeut  

Behandlingsprogram
Behandlingen sker i 4 faser. Vistelsetiden varierar beroende på uppdrag och behov, med genomsnittlig behandlingstid är 4-6 mån.

Introduktion
 • Avgiftning
 • Inskolning 

Fas I - Bedömning

 • Hälsoundersökning
 • Psykologisk bedömning
 • Adad-intervju
 • Observation
 • Vid behov erbjuds fördjupad basutredning samt neuropsykiatrisk utredning
 • Psykosocialt basprogram

Fas II - Behandling

 • Skräddarsydda och individanpassade behandlingsinsatser utifrån bedömning och vårdplan
 • Familjebehandling ingår.

Fas III - Utsluss

 • Gradvis utsluss till stödboende eller hemmiljö
 • Eftervård

Hos oss får den unge ett eget behandlingsteam 

Samtliga vårdgivare har lång erfarenhet och bred kompetens inom sitt område. 
Teamet och insatserna formas utifrån individens behov och vårdplan. 

 

Sociala insatser 

Psykosocial behandling
inom KBT, ACRA, MI, A.R.T, rePULSE.

Vårt psykosociala team består av: 

 • Socialpedagog
 • ACRA-terapeut
 • KBT-terapeut 
 • ADAD-intervjuare
 • Alkohol- och drogterapeut
 • A.R.T-instruktör
 • Familjebehandlare

Psykologiska insatser 

Psykologisk och psykoterapeutisk behandling inom KBT, PDT och IPT. 

Vårt psykologiska team består av: 

 • Leg. psykolog 
  Specialisering inom klinisk psykologi
 • Leg. psykoterapeut
  Specialisering inom:
  KBT (Kognitiv beteendeterapi)
  - PDT (Psykodynamisk Terapi)
  - IPT (Interpersonell Psykoterapi)

Medicinska insatser 

Allmänmedicinsk hälsoundersökning, provtagning, avgiftning, medicinsk behandling samt övrig hälso- och sjukvård.

Vårt medicinska team består av: 

 • Leg. läkare
  Specialisering inom psykiatri, beroendemedicin och allmänmedicin
 • Leg. sjuksköterska 
 • Leg. dietist
 • Leg. fysioterapeut
 • Leg. biomedicinsk analytiker

Hjärtat i varje hem 
Matglädje är viktigt för oss alla. Vi lägger stor vikt vid att servera god, allsidig och näringsrik mat. Alla hjälps åt efter bästa förmåga, och jag leder och fördelar arbetet i köket. 
Smaklig måltid!


Eva Ahltorp, husmor
Kostekonom med över 30 års erfarenhet. Har bland annat arbetat som restaurangchef på Royal Opera House i London, husmor på Röda Korset och enhetschef på HVB för ensamkommande barn.


Personligt motto: "God mat och kärlek gör skillnad"

Kontakta oss

 Kontakt och platsförfrågan. Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.