Vi arbetar aktivt för att främja anknytning och öka möjligheterna till goda, nära relationer.

  • Våra familjehem är utbildade för att emot barn  med särskilda behov.
  • Insatserna kombineras med behandling genom vårt öppenvårdsteam.
  • Vi tror på fördelarna av mindre sammanhang där den unge ges möjlighet att tålmodigt bygga upp en ömsesidig, pålitlig och varaktig relation till närvarande och tillgängliga vuxna.
  • Verksamheten präglas av förståelse och medkänsla i kombination med en tydlig målsättning utifrån varje enskilt behov. 

En central del av det anknytningsbaserade familjehemsarbetet handlar om särskilt stöd för att barnen ska kunna fungera i nära relationer, förstå sina känslor och få verktyg att bli trygga individer med goda möjligheter till ett bra, självständigt liv som vuxna.
 

Intresseanmälan

Fyll i intresseanmälan nedan, så återkommer vi inom kort.