top of page
Washing Hands

Information COVID-19

Med anledning av de av Covid-19 vill vi informera om hur vi på Ability hanterar situationen.

  • Vi följer noggrant alla riktlinjer från Folkhälsomyndigheten

  • Erbjuder provtagning (för aktiv infektion samt antikroppar) för både personal och boende

  • Kontinuerlig och obligatorisk utbildning för all personal

  • Medarbetare med förkylningssymptom stannar hemma

  • Personal och boende samlas inte fysiskt i större grupp

  • Ser till att vi har gott om skyddsutrustning för både boende och personal

  • Uppdaterade smittskyddsrutiner

Anders liten.jpg
Kontakt/frågor 
Anders Högberg
Placeringssamordnare
070 611 22 99 
kontakt@abilitycare.se
bottom of page