Washing Hands

Information COVID-19

Med anledning av de av Covid-19 vill vi informera om hur vi på Ability hanterar situationen.

  • Vi följer noggrant alla riktlinjer från Folkhälsomyndigheten

  • Erbjuder provtagning (för aktiv infektion samt antikroppar) för både personal och boende

  • Kontinuerlig och obligatorisk utbildning för all personal

  • Medarbetare med förkylningssymptom stannar hemma

  • Personal och boende samlas inte fysiskt i större grupp

  • Ser till att vi har gott om skyddsutrustning för både boende och personal

  • Uppdaterade smittskyddsrutiner

Kontakt/frågor 
Anders Högberg
Placeringssamordnare
070 611 22 99 
kontakt@abilitycare.se
Ability Care - en del av Ekebygruppen.pn

Ability Care AB |  Växel: 018 418 90 01  | Ekeby bruk 2L | info@abilitycare.se

 

Företaget ingår i Ekebygruppen. Mer information finns på Ekebygruppens webbplats.

Din integritet är viktig för oss. Har du frågor gällande GDPR och hur vi behandlar personuppgifter vänligen kontakta oss via personuppgifter@ekebygruppen.se

  • Instagram