Happy Family

Varför familjehem?

Här svarar vi på de vanliga frågorna kring att bli familjehem. 

Välkommen att kontakta mig 
Peter Skånberg
Familjehemskonsulent

070 - 777 62 46
peter.skanberg@abilitycare.se

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har fler frågor om hur det är att vara familjehem. Nedan kan du läsa vanliga frågor och svar: 

Varför ska jag bli familjehem? 

Det är givande att vara familjehem! Tillsammans med det placerade barnet utvecklas ni som familj och lär er av varandra.  

Som familjehem får du att bidra till att ett barn eller ungdom utvecklas och mår bra, du får lära känna en ny person och du får en ny familjemedlem. Du får möjlighet att göra skillnad på riktigt. 

Som familjehem kommer du säkert också att uppleva nya utmaningar och svåra situationer och då är det tryggt att veta att vi finns där som professionellt stöd hela vägen med god kompetens och erfarenhet. 

Varför behövs familjehem? 
Behovet av trygga familjehem är stort. Många undersökningar visar att bli familjehem är det bästa sättet att hjälpa utsatta barn och ungdomar. Det är ofta bättre för barnen att bo i familjehem än i gruppboende eftersom ett hem ökar möjligheterna till att lära känna varandra väl och knyta an i ett naturligt sammanhang.

Vilka är barnen/ungdomarna? 
Inget barn eller ungdom är den andra lik. Alla situationer ser olika ut. Barnen kan vara svenskfödda, ensamkommande, tala olika språk, vara i olika åldrar och komma från olika kulturer med olika religiös bakgrund. Alla har dock en sak gemensamt - de behöver alla en familj och ett hem att vända sig till för stöd och omsorg.

Vi gör alltid en matchning innan placering så att uppdraget startar med de bästa förutsättningarna och med allas samtycke. Vid akuta omhändertaganden av barn som far illa sker också snabba jourplaceringar och då har familjen som tar emot barnet gjort ett aktivt val att finnas tillgängliga för den typen av kortvariga placeringar.

Vem kan bli familjehem?
Ett familjehem kan bestå av en familj, två vuxna eller en ensamstående vuxen med eller utan barn. Vi söker familjer med olika kompetenser och erfarenheter där nationalitet, sexuell läggning, religiös åskådning eller annat är oviktigt så länge som utredningen visar att familjen har den tid, stabilitet, engagemang och omsorg som behövs för att ta emot ett utvalt barn i sitt hem. Var du bor, eller om du bor i hus eller lägenhet, spelar inte heller någon roll förutsatt att det finns ett eget rum för det placerade barnet. Barnet får ofta själv vara med och godkänna det nya boendet så att en matchning sker från alla parter.

Som familjehem är det viktigt att du har tid till det placerade barnet. Hur mycket tid beror på barnets ålder och behov. Går barnet i skolan på dagarna så kan den vuxna arbeta men har barnet andra behov så finns det uppdrag där en vuxen behöver vara hemma på heltid. Är en vuxen hemma på heltid så får hemmet en större ersättning för sitt uppdrag så att detta är ekonomiskt möjligt.

Hur går det till att bli familjehem?
När vi intervjuar intresserade familjehem använder vi oss av godkända och standardiserade djupintervjuer inklusive skattning av anknytningsmönster. Vi ger dig stöd under hela processen.

Läs mer här om vägen att bli familjehem. 

Vad får jag för utbildning och stöd?
Som familjehem får du utbildning under ditt uppdrag och inför ditt uppdrag. Vi utgår från Socialstyrelsens material och kompletterar med utbildningar som rör anknytning och andra områden relaterade till ditt uppdrag. 

Du som familjehem erhåller regelbunden konsultation i hemmet från en och samma konsulent vilket skapar trygghet. Familjekonsulentens stöd har en pedagogisk profil snarare än psykologisk. Målet är att främja en hemmiljö som är begriplig, trygg och meningsfull och som därigenom underlättar motivation, utveckling och välmående. Vi har ett salutogent fokus där det friska och fungerande hos den enskilde står i centrum för insatserna.

Vi erbjuder också handledning av erfarna legitimerade psykologer och psykoterapeuter. I de avseenden barnen eller ungdomarna behöver hälso- och sjukvårdsinsatser finns ett nära och etablerat samarbete med vårdcentraler i Uppsala. 

Vad får jag för ekonomisk ersättning?
Som familjehem får man en omkostnadsersättning som ska täcka dina konkreta utgifter för det placerade barnet såsom mat, kläder, fritidsaktiviteter och denna ersättning skattas ej. Därutöver får du ett arvode för ditt uppdrag som källskattas och hur mycket det arvodet är beror på vilken typ av uppdrag du har och vilka behov barnet har. Behöver du vara hemma på heltid för att barnet bedöms ha stora behov av stöd så är arvodet naturligtvis högre så att det inte innebär en ekonomisk ansträngning för dig och din familj.

Intresseformulär 
Tidigare erfarenhet att vara familjehem:
Har genomgått familjehemsutredning?

Tack för ditt meddelande!

Vi kontaktar dig inom kort för ett första samtal.