top of page
Happy Family

Varför familjehem?

Här svarar vi på de vanliga frågorna kring att bli familjehem. 

Eva Y porträtt till hemsidan.jpg
Välkommen att kontakta mig 

Eva Yamba Yamba
Familjehemskonsulent


073 - 516 50 49

eva.yambayamba@abilitycare.se

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur det är att vara familjehem. Nedan kan du läsa vanliga frågor och svar: 

Varför ska jag bli familjehem? 

Det är givande att vara familjehem! Tillsammans med det placerade barnet utvecklas ni som familj och lär er av varandra.  

Som familjehem får du att bidra till att ett barn eller ungdom utvecklas och mår bra, du får lära känna en ny person och du får en ny familjemedlem. Du får möjlighet att göra skillnad på riktigt. 

Som familjehem kommer du säkert också att uppleva nya utmaningar och svåra situationer och då är det tryggt att veta att vi finns där som professionellt stöd hela vägen med god kompetens och erfarenhet. 

Varför behövs familjehem? 
Behovet av trygga familjehem är stort. Många undersökningar visar att bli familjehem är det bästa sättet att hjälpa utsatta barn och ungdomar. Det är ofta bättre för barnen att bo i familjehem än i gruppboende eftersom ett hem ökar möjligheterna till att lära känna varandra väl och knyta an i ett naturligt sammanhang.

Vilka är barnen/ungdomarna? 
Inget barn eller ungdom är den andra lik. Alla situationer ser olika ut. Barnen kan vara svenskfödda, ensamkommande, tala olika språk, vara i olika åldrar och komma från olika kulturer med olika religiös bakgrund. Alla har dock en sak gemensamt - de behöver alla en familj och ett hem att vända sig till för stöd och omsorg.

Vi gör alltid en matchning innan placering så att uppdraget startar med de bästa förutsättningarna och med allas samtycke. Vid akuta omhändertaganden av barn som far illa sker också snabba jourplaceringar och då har familjen som tar emot barnet gjort ett aktivt val att finnas tillgängliga för den typen av kortvariga placeringar.

Vem kan bli familjehem?
Ett familjehem kan bestå av en familj, två vuxna eller en ensamstående vuxen med eller utan barn. Vi söker familjer med olika kompetenser och erfarenheter där nationalitet, sexuell läggning, religiös åskådning eller annat är oviktigt så länge som utredningen visar att familjen har den tid, stabilitet, engagemang och omsorg som behövs för att ta emot ett utvalt barn i sitt hem. Var du bor, eller om du bor i hus eller lägenhet, spelar inte heller någon roll förutsatt att det finns ett eget rum för det placerade barnet.


Som familjehem är det viktigt att du har tid till det placerade barnet. Hur mycket tid beror på barnets ålder och behov. Går barnet i skolan på dagarna så kan den vuxna arbeta men har barnet andra behov så finns det uppdrag där en vuxen behöver vara hemma på heltid. 

Hur går det till att bli familjehem?
När vi intervjuar intresserade familjehem använder vi oss socialstyrelsens material Bra-fam och familjehemsvinjetter Vi ger dig stöd under hela processen.

Läs mer här om vägen att bli familjehem. 

Vad får jag för utbildning och stöd?

 

Du som familjehem erhåller regelbunden handledning i hemmet från en och samma konsulent vilket skapar trygghet.  Målet är att främja en hemmiljö som är begriplig, trygg och meningsfull för barnet. 

Vid behov finns erfarna legitimerade psykologer och psykoterapeuter inom vår verksamhet. I de avseenden barnen eller ungdomarna behöver hälso- och sjukvårdsinsatser finns ett nära och etablerat samarbete med vårdcentraler inom Ekebygruppen. 

Intresseformulär 
Tidigare erfarenhet att vara familjehem:
Har genomgått familjehemsutredning?

Tack för ditt meddelande!

Vi kontaktar dig inom kort för ett första samtal. 

bottom of page