Family Bike Trip

Vägen till att bli familjehem

Du kan fylla i en intresseanmälan nedan så kontaktar vi dig för ett första samtal.

Du förbinder inte till någonting genom att fylla i en intresseanmälan. 

Välkommen att kontakta mig 
Peter Skånberg
Familjehemskonsulent

070 - 777 62 46
peter.skanberg@abilitycare.se

Du är alltid välkommen att ringa till oss och få veta vad det innebär att bli familjehem och vi finns med och guidar dig genom de olika stegen:

  1. Första kontakt etableras via telefon/fysiskt möte/intresseanmälan. 

  2. Samtycke. För att gå vidare med en utredning så behöver du samtycka till att vi hämtar information från Kronofogden, Försäkringskassan, Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister samt Socialtjänsten.

  3. Introduktionsmöte i hemmet. Tillsammans går vi igenom vad det innebär att bli familjehem och hur processen går till. Vi samtalar om ramarna för uppdraget och dina förväntningar. 

  4. Utredning. Vi inleder med att du som intresserad får svara på ett frågeformulär som Socialstyrelsen gjort för familjehem. Det går snabbt och ger en bild av hur lämpligt det är att fortsätta utredningen för att bli familjehem i din nuvarande situation. Utredningen består av intervjuer som genomförs både enskilt och gemensamt under flera tillfällen. Du kommer också att få göra några självskattningar där du besvarar frågor som rör hälsa, anknytning och familjesituation. Vi följer upp de skattningar som du gör successivt och du har möjlighet till att ställa dina frågor och funderingar. 

  5. Bedömning. Vi gör en sammantagen bedömning av  alla skattningar och intervjuer och går igenom resultaten tillsammans med dig. Vi har möjlighet att ställa följdfrågor och vid behov ses vi vid ytterligare tillfällen. Är vi båda positiva till en fortsättning så söker vi efter ett barn  som skulle passa in i just ditt hem. Socialnämnden gör den slutgiltig bedömningen genom att godkänna en placering. 

  6. Stöd. Under hela processen och placeringen så finns vi tillgängliga för era frågor och som familjehem har du tillgång till vår dygnet-runt-jour. Utöver den gedigna grundutbildningen så kommer ni att få konsultation med pedagogiskt stöd och vägledning. Vi erbjuder också handledning av våra psykoterapeuter och psykologer. Du kommer fortlöpande få relevant information, samt tillgång till föreläsningar och nätverk.

  7. Placering. Tillsammans med Socialnämnden, er och barnet görs en placering. Ett avtal skrivs där de olika aktörernas roller tydliggörs och det framgår hur alla ska samarbeta för barnets bästa samt vilka behov och mål som finns. Det skapar trygghet för er som familj.

  8. Utbildning. För familjens och barnets bästa får du gå en grundutbildning i att vara familjehem. Utbildningen utgår från Socialstyrelsens material och vi kompletterar även med utökat fokus på anknytningspsykologi och olika ämnen som rör barns behov och erfarenheter. 

Intresseformulär 
Tidigare erfarenhet att vara familjehem:
Har genomgått familjehemsutredning?

Tack för ditt meddelande!

Vi kontaktar dig inom kort för ett första samtal.