Behandling 
Den unge får behandling genom ett eget behandlingsteam som leds av samordnare och leg. psykolog, psykoterapeut och beroendeläkare.

Tjänster inom behandling: 

  • Motiverande samtal
  • Kognitiv beteendeterapi
  • Återfallsprevention
  • Medicinsk behandling
  • Psykosocialt basprogram
  • Arbetsintegrerad behandling

Behandlingsteam
Samtliga vårdgivare har lång erfarenhet och bred kompetens inom sitt område. 
Teamet och insatserna formas utifrån individens behov och vårdplan. 

Börje 
Föreståndare
Socionom

Patrik 
Behandlingsansvarig
Leg. barn- & ungdomspsykoterapeut 

Allan 
Samordnare / case manager

Håkan 
Samordnare arbetsintegrerad behandling

Eva 
Husmor och kostekonom 

Qadar
Socialpedagog

Välkommen till Ability Care