top of page
Kopia av Claudia samtal.jpg

Behandling 

Den unge får behandling genom ett eget behandlingsteam som leds av samordnare och leg. psykolog, psykoterapeut och beroendeläkare.

Claudia samtal 2.jpg

Tjänster inom behandling 

  • Motiverande samtal

  • Kognitiv beteendeterapi

  • Återfallsprevention

  • Medicinsk behandling

  • Psykosocialt basprogram

  • Arbetsintegrerad behandling

Behandlingsteam
Samtliga vårdgivare har lång erfarenhet och bred kompetens inom sitt område. Teamet och insatserna formas utifrån individens behov och vårdplan. 

bottom of page