Kopia av Claudia samtal.jpg

Behandling 

Den unge får behandling genom ett eget behandlingsteam som leds av samordnare och leg. psykolog, psykoterapeut och beroendeläkare.

Claudia samtal 2.jpg

Tjänster inom behandling 

  • Motiverande samtal

  • Kognitiv beteendeterapi

  • Återfallsprevention

  • Medicinsk behandling

  • Psykosocialt basprogram

  • Arbetsintegrerad behandling

Behandlingsteam
Samtliga vårdgivare har lång erfarenhet och bred kompetens inom sitt område. Teamet och insatserna formas utifrån individens behov och vårdplan.