Öppenvård

Behandling
Alla insatser föregås av klinisk bedömning samt inkluderar återfallsprevention. 
 

Missbruks- och beroendeproblematik
 • Avgiftning och motivationsarbete
 • A-CRA missbruksbehandling

Affektiva tillstånd

 • Krishantering 
 • Ångest - KBT 
 • Depression - IPT-A & KBT
 • Trauma - traumafokuserad KBT 

Diagnostik och bedömning

 • Basutredning
 • Neuropsykiatrisk utredning 

Behandlingsteam

Samtliga vårdgivare har lång erfarenhet och bred kompetens inom sitt område. 
 • ACRA-samtalsterapeut
 • Socialpedagog 
 • KBT-terapeut 
 • Alkohol- och drogterapeut
 • Leg. psykolog  Specialicering inom klinisk psykologi
 • Leg. psykoterapeut Specialisering inom:
  - KBT (Kognitiv beteendeterapi)
  - PDT (Psykodynamisk Terapi)
  - IPT (Interpersonell Psykoterapi)
 • Leg. läkare Specialicering inom psykiatri, beroendemedicin och allmänmedicin
 • Leg. sjuksköterska  
 • Leg. Dietist
 • Leg. Fysioterapeut
 • Leg. Biomedicinsk analytiker