Skillnaden som gör skillnad

Kvalificerade insatser för barn & unga 

Välkommen till Ability Care
Vi är skillnaden som gör skillnad. 
Ability Care erbjuder heltäckande vård- och behandlingsinsatser för barn och unga. Verksamheten omfattar HVB, stödboende, familjehem och öppenvård.
Vi har en integrerad behandlingsmodell som ger möjlighet att kombinera sociala, psykologiska och medicinska insatser, utifrån den unges behov. Vi erbjuder även basutredning och neuropsykiatrisk utredning när behov föreligger. Kontakta gärna mig:

Anders Högberg, placeringsansvarig 
070 611 22 99
anders.hogberg@abilitycare.se

Alla Behov i Centrum 

Hos oss får den unge ett eget behandlingsteam 
Samtliga vårdgivare har lång erfarenhet och bred kompetens inom sitt område. Teamet och insatserna formas utifrån individens behov och vårdplan. 

Sociala insatser 

Psykosocial behandling
inom KBT, ACRA, MI, A.R.T, rePULSE.

Vårt psykosociala team består av: 

 • Socialpedagog
 • ACRA-terapeut (Adolescent Community Reinforcement Approach) 
 • KBT-terapeut 
 • Alkohol- och drogterapeut

Psykologiska insatser 

Psykologisk och psykoterapeutisk behandling inom KBT, PDT och IPT. 

Vårt psykologiska team består av: 

 • Leg. psykolog 
  Specialicering inom klinisk psykologi
 • Leg. psykoterapeut
  Specialisering inom:
  KBT (Kognitiv beteendeterapi)
  - PDT (Psykodynamisk Terapi)
  - IPT (Interpersonell Psykoterapi)

Medicinska insatser 

Allmänmedicinsk hälsoundersökning, provtagning, avgiftning, medicinsk behandling samt övrig hälso- och sjukvård.

Vårt medicinska team består av: 

 • Leg. läkare
  Specialicering inom psykiatri, beroendemedicin och allmänmedicin
 • Leg. sjuksköterska 
 • Leg. dietist
 • Leg. fysioterapeut
 • Leg. biomedicinsk analytiker

Välkommen till Ability Care