Vi erbjuder heltäckande vård- och behandlingsinsatser för barn och unga
 

Välkommen till Ability Care!

Vi arbetar efter en integrerad behandlingsmodell som ger möjlighet att kombinera sociala, psykologiska och medicinska insatser som skräddarsys utifrån den unges behov.

Varmt välkommen att kontakta mig för att rådgöra kring placering:

Anders Högberg
Placeringsansvarig 
070 - 611 22 99

anders.hogberg@abilitycare.se

Vill du träffa oss?

Under nov-jan besöker vi placeringsamordnare och handläggare runt om i Sverige för att informera om vår verksamhet. Vill du att vi besöker dig? 

Fyll i formuläret till höger så kontaktar vi dig. 

 • Namn, telefon, e-postadress och kommun


Alla behov i centrum 
Akut - Utredning - Behandling - Utsluss
Vi är med i SKLs ramavtal för barn & unga
 

Hur är det att bo hos oss?
 
På Ability Care bor du i ett tryggt och mysigt hem
med hög familjekänsla.


Vi genomför många gemensamma aktiviteter som fotboll, skidåkning och fiske. Om du som boende hos oss har egna intressen får du gärna vara med och påverka.

I vårt unika upplägg komplettar vi behandling med hälsosam kost och fysisk aktivitet. Vi ebjuder även körkortsutbildning och daglig sysselsättning i form av ett lärlingprogram som ger dig arbetserfarenhet.

loading...

Behandlingsprogram
Behandlingen sker i 3 faser. Vistelsetiden varierar beroende på uppdrag och behov, med genomsnittlig behandlingstid är 4-6 mån. Familjebehandling ingår. 

Fas I - Bedömning

- Hälsoundersökning
- Psykologisk bedömning
- Adad-intervju
- Observation
- Vid behov erbjuds fördjupad basutredning samt neuropsykiatrisk
utredning
- Psykosocialt basprogram

Fas II - Behandling

Skräddarsydda och individanpassade behandlingsinsatser utifrån bedömning och vårdplan
Fas III - Utsluss
- Gradvis utsluss till stödboende eller hemmiljö
- Eftervård

Behandlingsteam 
Samtliga vårdgivare har lång erfarenhet och
bred kompetens inom sitt område. 
Teamet och insatserna formas utifrån individens behov och vårdplan. 

Sociala insatser

Psykosocial behandling
inom KBT, ACRA, MI, A.R.T, rePULSE.

Vårt psykosociala team består av: 

 • Socialpedagog
 • ACRA-terapeut
 • KBT-terapeut 
 • ADAD-intervjuare
 • Alkohol- och drogterapeut
 • A.R.T-instruktör
 • Familjebehandlare

Psykologiska insatser

Psykologisk och psykoterapeutisk behandling inom KBT, PDT och IPT. 

Vårt psykologiska team består av: 

 • Leg. psykolog 
  Specialisering inom klinisk psykologi
 • Leg. psykoterapeut
  Specialisering inom:
  KBT (Kognitiv beteendeterapi)
  - PDT (Psykodynamisk Terapi)
  - IPT (Interpersonell Psykoterapi)

Medicinska insatser

Allmänmedicinsk hälsoundersökning, provtagning, avgiftning, medicinsk behandling samt övrig hälso- och sjukvård.

Vårt medicinska team består av: 

 • Leg. läkare
  Specialisering inom psykiatri, beroendemedicin och allmänmedicin
 • Leg. sjuksköterska 
 • Leg. dietist
 • Leg. fysioterapeut
 • Leg. biomedicinsk analytiker

Välkommen hem till Ability Care