Ability Care

  Skillnaden som gör skillnad 

Välkommen till Ability Care
Vi erbjuder heltäckande vård- och behandlingsinsatser för barn och unga. Vi arbetar efter en integrerad behandlingsmodell som ger möjlighet att kombinera sociala, psykologiska och medicinska insatser som skräddarsys utifrån den unges behov.

Ladda ner en PDF om oss här. 

Varmt välkommen att kontakta mig för att rådgöra kring placering. 
Anders Högberg
Placeringsansvarig 
070 - 611 22 99
anders.hogberg@abilitycare.se

Alla Behov i Centrum 

Akut - Utredning - Behandling - Utsluss
 

I vårt unika upplägg komplettar vi behandling med hälsosam kost och fysisk aktivitet. 

Behandlingsprogram
Behandlingen sker i 3 faser. Vistelsetiden varierar beroende på uppdrag och behov, med genomsnittlig behandlingstid är 4-6 mån. Familjebehandling ingår. 

Fas I - Bedömning

 • Hälsoundersökning
 • Psykologisk bedömning
 • Adad-intervju
 • Observation
 • Vid behov erbjuds fördjupad basutredning samt neuropsykiatrisk utredning
 • Psykosocialt basprogram

Fas II - Behandling

 • Skräddarsydda och individanpassade behandlingsinsatser utifrån bedömning och vårdplan

Fas III - Utsluss

 • Gradvis utsluss till stödboende eller hemmiljö
 • Eftervård

Hos oss får den unge ett eget behandlingsteam 
Samtliga vårdgivare har lång erfarenhet och bred kompetens inom sitt område. 
Teamet och insatserna formas utifrån individens behov och vårdplan. 

Sociala insatse

Psykosocial behandling
inom KBT, ACRA, MI, A.R.T, rePULSE.

Vårt psykosociala team består av: 

 • Socialpedagog
 • ACRA-terapeut
 • KBT-terapeut 
 • ADAD-intervjuare
 • Alkohol- och drogterapeut
 • A.R.T-instruktör
 • Familjebehandlare

Psykologiska insatser

Psykologisk och psykoterapeutisk behandling inom KBT, PDT och IPT. 

Vårt psykologiska team består av: 

 • Leg. psykolog 
  Specialisering inom klinisk psykologi
 • Leg. psykoterapeut
  Specialisering inom:
  KBT (Kognitiv beteendeterapi)
  - PDT (Psykodynamisk Terapi)
  - IPT (Interpersonell Psykoterapi)

Medicinska insatser

Allmänmedicinsk hälsoundersökning, provtagning, avgiftning, medicinsk behandling samt övrig hälso- och sjukvård.

Vårt medicinska team består av: 

 • Leg. läkare
  Specialisering inom psykiatri, beroendemedicin och allmänmedicin
 • Leg. sjuksköterska 
 • Leg. dietist
 • Leg. fysioterapeut
 • Leg. biomedicinsk analytiker

Välkommen hem till Ability Care