Vård

Kvalificerade insatser inom Vård (HSL) 

Genom vårt unika samarbete med Ekeby Ungdom erbjuder vi kombinerat vård och boende för ensamkommande barn och unga (14-20 år) med psykisk ohälsa, inklusive missbruks- och beroendeproblematik.

Vårdinsatser
Vård och behandling utförs av Ekeby Ungdoms öppenvårdsteam. 
Alla insatser föregås av klinisk bedömning samt inkluderar återfallsprevention. 
 

Missbruks- och beroendeproblematik
 • Avgiftning och hälsobedömning (2-4 veckor)
 • A-CRA missbruksbehandling (12 veckor) 


Affektiva tillstånd

 • Krishantering 
 • Ångest - KBT (16 veckor) 
 • Depression - IPT-A & KBT (16 veckor)
 • Trauma - traumafokuserad KBT (24 veckor)


Diagnostik och bedömning

 • Basutredning (16 veckor)
 • Neuropsykiatrisk utredning 

Läs mer på Ekeby Ungdoms hemsida här. 

Öppenvårdsteam

 • Psykiater
 • Psykolog
 • Psykoterapeut
 • Fysioterapeut 
 • Psykiatrisjuksköterska 
 • Ytterligare vårdgivare vid behov
 • Olika vårdinsatser kan kombineras