Projekt 17

Projekt 17 har skapats i syfte att på bredare front främja integrationen för nyanlända i Sverige. Projekten består av fyra delar. Ambassadörskap, Idrott/hälsa, Bildning och Insamling.

Projektgruppen:
På Ability Care har vi skapat en projektgrupp bestående av föreståndare, biträdande föreståndare samt tre ambassadörer. Ambassadörerna är själva ensamkommande ungdomar som tidigare bott inom verksamheten, men som nu är anställda inom Ability Care. 

Aktiviteter: 
Hittills har vi bland annat genomfört följande projekt/aktiviteter:
- Schackturnering
- Konstutställning 
- Konstläger 
- Ekebyloppet 

Kommande: 
- Ability cup i fotboll 16 september 

Våra tre ambassadörer
De tre ambassadörerna på Ability Care har ansvar för varsitt arbetsområde. Deras främsta och viktigaste uppgift är att agera rådgivare samt att utveckla vårt arbete med idrott/hälsa, bildning och insamling/good will.
 

Idrott/Hälsa
Ability Care anordnar integrationsfrämjande aktiviteter och idrottsevent.
Årligen anordnas Ability Cup i fotboll som vänder sig till boenden runt om i Mälardalen.
Ambassadör:
Qadar Duale

Bildning
Ability Care anordnar kostnadsfria föreläsningar för grundskolor runt om i Uppsala.
Under 2015 genomförde vi  flera föreläsningar under temat ”flykten”.
Ambassadör:
Zaman Taqizada

Insamling
Insamling organiseras för att samla in nödvändigt material för den övriga projektverksamheten. 
Insamlingen finns även för att dela ut förnödenheter till behövande flyktingar.
Ambassadör:
Rohallah Azizi