Samarbeten

Ability Care samverkar med flera lokala företag och organisationer  inom Uppsala. 

Ability Care samverkar med flera lokala företag inom Uppsala för att kunna erbjuda praktik och arbetsträning till de boende som ett led att främja introduktion och integration i det svenska samhället i allmänhet och arbetslivet i synnerhet.

Ability Care samarbetar med Ekeby Hälsocenter, en vårdcentral i Uppsala. Genom samarbetet med Ekeby Hälsocenter finns tillgång till psykologiska och fysiska hälsofrämjande insatser, såsom samtalsbehandling, stresshantering, tobaksavvänjning och kostrådgivning.  Hälsoteamet finns tillgängligt för att arbeta med såväl förebyggande som akuta insatser för både personalgrupp och boende.

Genom vårt behandlingsteam på Ekeby Ungdom erbjuder vi hälso- och sjukvårdsinsatser med betoning på psykisk hälsa.