Ability Care

 Skillnaden som gör skillnad

Hos oss behöver du inte välja. Vi har en integrerad behandlingsmodell med sociala, psykologiska och medicinska insatser i ett. 

Vi erbjuder en komplett vårdkedja:

- Öppenvård
- Hvb
- Familjehem
- Stödboende

Ability Care är ett kvalificerat alternativ för unga i behov av en trygg och omvårdande miljö med hög vuxennärvaro. Vi värnar om det lilla sammanhanget.


Samtliga medarbetare har adekvat utbildning och erfarenhet inom sina respektive områden. Våra boenden är därför särskilt lämpade för de barn och unga med extra stort behov av närhet, behandling, trygghet och omtanke.

Alla medarbetare har även god kunskap om arbete med anknytningsbaserat arbete och BBIC, vilket underlättar kontakten med socialtjänsten och skapar en strukturlikhet, inte minst när det gäller dokumentation och uppföljning. Samtliga medarbetare erhåller regelbundna utbildnings- och handledningsinsatser med inriktning på anknytningsbaserat förhållningssätt.

Samtliga ungdomar på våra boenden erbjuds handledd arbetspraktik. Praktiken kan förläggas på exempelvis restauranger eller inom dagligvaruhandeln. Den syftar till att skapa nya nätverk, stärka självkänslan och öka möjligheten till framtida arbete. Vi följer kontinuerligt upp praktiken, för att säkerställa att såväl ungdomen som ”arbetsgivaren” är tillfreds, och att våra ungdomars rättigheter och skyldigheter som praktikanter tillvaratas.

Inom Ability Care betraktar vi en aktiv fritid som hälsofrämjande. Vi uppmuntrar ungdomarna till, och hjälper dem med att skaffa medlemskap i någon av Uppsalas många idrotts- eller intresseföreningar, och vi står även för en del av medlemsavgiften. Årligen anordnar vi också Ability Cup i fotboll för liknande verksamheter i Uppsala.

Nyhetsbrev

Ability Cares nyhetsbrev skickas några gånger om året och innehåller information, nyheter, inbjudningar till föreläsningar och utbildningar med mera.
 
Skicka in din e-postadress så kommer Nyhetsbrevet.

FÖRETAGSFAKTA

Ability Care AB är ett privat aktiebolag.
Organisationsnummer 556926-5696.
 
Företaget har F-skatt.
Momsreg.nr/VAT-nr SE556926569601.
 
Mer information om företaget, dess styrelse och ekonomi finns på www.allabolag.se.
 
Ability Care är medlemmar i Almega Vårdföretagarna och anslutet till Kollektivavtal.
 
Verksamheten har ett utarbetat kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och SOSFS 2011:9.
 
Ledningssystemet omfattar hela verksamheten och är samordnad i en verksamhetshandbok.
 
Vid frågor, välkommen att kontakta:
Mats Brolin, vd
070 626 00 11
mats.brolin@abilitycare.se