Stödboende

Ability Cares stödboende vänder sig till ensamkommande ungdomar 16-20 år som är i behov av stöd i sin anpassning till ett självständigt liv.

Vårt stödboende är en del av vår boendeverksamhet som vänder sig till ensamkommande ungdomar i åldern 16-20 år. Vår målgrupp består av ungdomar som besitter viljan att utvecklas till självständiga, starka och ansvarstagande individer i det svenska samhället.

 Våra boenden omfattar mindre och större lägenheter för enskilt eller gemensamt boende i centrala Uppsala.

  • Egna lägenheter 
  • Kvalificerade individuella kontaktpersoner som matchas mot ungdomens behov
  • Vid behov fortsatt vård och behandling genom Ekeby Ungdom
  • Beläget i centrala Uppsala
  • 11 platser

Som en stöttande och vägledande hand under denna viktiga del av ungdomarnas liv har vi en engagerad och kunnig personalgrupp som arbetar aktivt med att främja ungdomarnas självständighetsprocess. Våra ungdomar erbjuds enskilt eller delat boende i en trygg och tolerant miljö.

Vi lägger stort fokus på egenansvar och förtroende, då vi tror på ungdomarnas egna förmågor och kapacitet. Ungdomens individuella behov står i centrum för stödet som således utformas utifrån varje unikt fall.

Varje ungdom har regelbundna träffar med en egen kontaktperson som vägleder och stöttar i vardagen med fokus på bl.a. läxläsning, kontakt med olika myndigheter, matlagning samt värdegrundsarbete genomsyrat av tron på jämlikhet och allas lika värde.

Utöver ungdomarnas eget ansvar för ekonomi, hushåll och skolgång, erbjuder vi handledd praktik, körlektioner och aktiv hjälp till att finna sommarjobb för att ytterligare främja integrationen i det svenska samhället. Vår målsättning är att med betoning på anknytning och relationsskapande forma självgående och trygga individer som efter avslutad placering är redo att stå på helt egna ben.

Biträdande föreståndare Stödboende 
Rafael Mousavi
rafael.mousavi@abilitycare.se
070 - 098 76 11

Kontakta Stödboende

Kontakt och platsförfrågan stödboende.

Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi så snart som möjligt.