HVB akut- & utredning

Vi har möjlighet att ta emot akuta placeringar dygnet runt. Här erbjuder vi ett basprogram för en strukturerad och meningsfull tid anpassad till ungdomens behov. Lantligt beläget strax norr om Uppsala.

Vi tar emot akuta placeringar. Boendena eftersträvar så hemlik miljö som möjligt med gott om tillgängliga vuxna som kan ge stöd och omsorg.

HVB akut och utredningsboende

  • Möjlighet att ta emot akuta placeringar dygnet runt 
  • Upp till 16 veckor
  • Basprogram för en strukturerad och meningsfull tid anpassad till ungdomens behov
  • Personal med adekvat utbildning och lång erfarenhet
  • Vård och behandling genom Ekeby Ungdom
  • 8 platser
Vårt HVB ligger naturskönt några mil norr om Uppsala. Det finns plats för 8 ensamkommande pojkar i åldern 14-17 år som alla har ett eget rum med grundläggande inredning och utrustning inklusive en egen dator med internetanslutning.

  Vi lägger vi stor vikt vid att ungdomarna har en aktiv fritid. För att stärka samhörigheten anordnar vi varje helg gemensamma aktiviteter och större aktiviteter under lov. Boendet står även för en individuell aktivitet för var och en av ungdomarna utifrån intresse som till exempel gymkort, badkort, teater- eller danskurs.
  
Under husmötet som hålls en gång i veckan får ungdomarna komma till tals och lägga fram förslag och synpunkter på bland annat gemensamma aktiviteter samt förbättringar av boendemiljön.

Vid placering ingår att vi hämtar ungdomen. Läs mer här

Föreståndare 
Jesper Bjurstöm
jesper.bjurstrom@abilitycare.se

070-611 22 99

Kontakta oss

 
Kontakt och platsförfrågan. 

 
Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.