HVB

Vår HVB-verksamhet vänder sig till ensamkommande barn och unga i åldrarna
14-20 år som söker asyl eller har erhållit uppehållstillstånd. 

På Ability Care har vi två HVB - Dammen och Tegnér.  
Boendena eftersträvar så hemlik miljö som möjligt med gott om tillgängliga vuxna som kan ge stöd och omsorg för en god introduktion och integration i svenska samhället. 

HVB Dammen och HVB Tegnér
Inom Ability Care betraktas personalgruppen som den viktigaste faktorn för att säkerställa god kvalitet och skapa en välfungerande verksamhet. Det finns personal i tjänst på boendet dygnet runt för att säkerställa en god tillgänglighet och trygghet för våra ungdomar. Personalteamen består av ett gäng engagerade och drivna medarbetare som alltid sätter relationen till ungdomarna i centrum, utifrån det anknytningsbaserade arbetssätt verksamheten tillämpar.

Målgrupp: Vi tar emot asylsökande ungdomar såväl som ungdomar som har fått permanent uppehållstillstånd. Vi har erfarenhet av att arbeta med ungdomar av många olika nationaliteter.

Skolgång är obligatorisk under terminerna och därtill erbjuds alla våra ungdomar frivillig praktik vid sidan av studierna. Biträdande föreståndare ser till att ansöka om skolplats till ungdomarna vid inskrivning och kontaktpersonen ser i samtal med ungdomen till att hitta en lämplig praktikplats utifrån ungdomens intresse och önskemål.

För oss är det viktigt att ungdomarna har en aktiv fritid. För att stärka samhörigheten anordnar vi varannan helg gemensamma aktiviteter och större aktiviteter under lov. Boendet står även för en individuell aktivitet för var och en av ungdomarna utifrån intresse som till exempel gymkort, badkort, teater- eller danskurs. Därtill erbjuds alla ungdomar en plats i en fotbollsklubb. De ungdomar som fått uppehållstillstånd ges möjligheten att övningsköra med personal. 

På vårt naturskönt belägna HVB-hem Dammen finns plats för nio ensamkommande pojkar i åldern 14-20 år som alla har ett eget rum med grundläggande inredning och utrustning inklusive en egen dator med internetanslutning.

Tack vare den höga bemanningen med stor vuxennärvaro motsvarande 2-3 personal dygnet runt är vår ambition att ge bästa möjliga förutsättningar för anknytning och relationsbyggande.

Dammen beskrivs ofta som ett fritt boende, med gott om rutiner men få strikta regler. Här finns vi medarbetare till för ungdomarna, för att möta samt tillgodose deras behov. Varje ungdom tilldelas en kontaktperson som ansvarar för att följa upp varje ungdoms behov utifrån vård- och genomförandeplan och stämmer regelbundet av detta med biträdande föreståndare och övrig personal.

På Dammen turas ungdomarna om att laga middag och var och en ansvarar för en kvällsmåltid i veckan. Personal finns med som stöd och bistår i den mån det behövs. Under husmötet som hålls en gång i veckan får ungdomarna komma till tals och lägga fram förslag och synpunkter på bland annat gemensamma aktiviteter samt förbättringar av boendemiljön.
 
”Dammen är en plats med möjligheter till utveckling för såväl ungdomar som personal”
Qadar Duaale, integrationshandledare
 
”På Dammen är ungdomar och personal ett gemensamt team som har kul tillsammans”
Pontus Svensson, integrationshandledare
 

Biträdande föreståndare HVB Dammen 
Benjamin Jiglund
benjamin.jiglund@abilitycare.se

Biträdande föreståndare HVB Dammen 
Hamid Abotorabi
hamid.abotorabi@abilitycare.se

Biträdande föreståndare HVB Tegnér
Rafael Mousavi
rafael.mousavi@abilitycare.se

Kontakta HVB

Kontakt och platsförfrågan. 


Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.