HVB

Vår HVB-verksamhet vänder sig till ensamkommande barn och unga i åldrarna
14-20 år som söker asyl eller har erhållit uppehållstillstånd. 

På Ability Care har vi två HVB - Dammen och Tegnér.  
Boendena eftersträvar så hemlik miljö som möjligt med gott om tillgängliga vuxna som kan ge stöd och omsorg för en god introduktion och integration i svenska samhället. 

HVB Dammen och HVB Tegnér
Inom Ability Care betraktas personalgruppen som den viktigaste faktorn för att säkerställa god kvalitet och skapa en välfungerande verksamhet. Det finns personal i tjänst på boendet dygnet runt för att säkerställa en god tillgänglighet och trygghet för våra ungdomar. Personalteamen består av en grupp engagerade och drivna medarbetare som alltid sätter relationen till ungdomarna i centrum, utifrån det anknytningsbaserade arbetssätt verksamheten tillämpar.

Målgrupp: Vi tar emot asylsökande ungdomar såväl som ungdomar som har fått uppehållstillstånd. Vi har erfarenhet av att arbeta med ungdomar av många olika nationaliteter.
 
Tack vare den höga bemanningen med stor vuxennärvaro motsvarande 2-3 personal dygnet runt är vår ambition att ge bästa möjliga förutsättningar för anknytning och relationsbyggande.

Skolgång är obligatoriskt under terminerna och därtill erbjuds alla våra ungdomar frivillig praktik vid sidan av studierna. Biträdande föreståndare ser till att ansöka om skolplats till ungdomarna vid inskrivning och kontaktpersonen ser i samtal med ungdomen till att hitta en lämplig praktikplats utifrån ungdomens intresse och önskemål.
 
Våra boenden beskrivs ofta som ganska fria, med gott om rutiner men få strikta regler. Här finns vi medarbetare till för ungdomarna, för att möta samt tillgodose deras behov. Varje ungdom tilldelas en kontaktperson som ansvarar för att följa upp ungdomens behov utifrån vård- och genomförandeplan och stämmer regelbundet av detta med biträdande föreståndare och övrig personal.
 
HVB Tegnér är centralt beläget i Uppsala med målgruppen ensamkommande pojkar och flickor 16-18 år. Tegnér är en mer självständig variant av HVB där ungdomarna har sina egna rum med toalett, dusch och pentryn. Ungdomarna ansvarar för en egen hushållsbudget som innefattar inköp av mat, hygienartiklar m.m. Tegnér är bemannat dygnet runt, men kontaktpersonen har en central roll i varje ungdoms liv med diverse stödinsatser och aktiviteter.

På vårt naturskönt belägna HVB Dammen finns plats för sju ensamkommande pojkar i åldern 14-18 år som alla har ett eget rum med grundläggande inredning och utrustning inklusive en egen dator med internetanslutning.
 
På Dammen lägger vi stor vikt vid att ungdomarna har en aktiv fritid. För att stärka samhörigheten anordnar vi varje helg gemensamma aktiviteter och större aktiviteter under lov. Boendet står även för en individuell aktivitet för var och en av ungdomarna utifrån intresse som till exempel gymkort, badkort, teater- eller danskurs. De ungdomar som fått uppehållstillstånd och har åldern inne ges möjligheten att ta körlektioner på trafikskola.
 
På Dammen turas ungdomarna om att laga middag och var och en ansvarar för en kvällsmåltid i veckan. Personal finns med som stöd och bistår i den mån det behövs. Under husmötet som hålls en gång i veckan får ungdomarna komma till tals och lägga fram förslag och synpunkter på bland annat gemensamma aktiviteter samt förbättringar av boendemiljön.
 
”Dammen är en plats med möjligheter till utveckling för såväl ungdomar som personal”
Qadar Duaale, integrationshandledare
 
”På Dammen är ungdomar och personal ett gemensamt team som har kul tillsammans”
Pontus Svensson, integrationshandledare

Biträdande föreståndare HVB Dammen 
Eva Ahltorp
eva.ahltorp@abilitycare.se
070 - 611 65 64

Biträdande föreståndare HVB Tegnér
Rafael Mousavi
rafael.mousavi@abilitycare.se
070 - 098 76 11

Kontakta HVB

Kontakt och platsförfrågan. 


Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.