En plats för anknytning

Ability Care - Boende och integration för ensamkommande barn och unga

På Ability Care ges alla barn och unga bästa förutsättningar att utvecklas till självständiga 
individer i det svenska samhället..  

I nära samarbete med: 
Genom vårt behandlingsteam på Ekeby Ungdom erbjuder vi hälso- och sjukvårdsinsatser med betoning på psykisk hälsa.