En plats för anknytning

Kvalificerade insatser inom boende (SoL/LVU)

Nära samarbete med Ekeby Ungdom
Genom vårt unika samarbete med Ekeby Ungdom kan vi erbjuda kombinerat boende och hälso- och sjukvårdsinsatser med betoning på psykisk hälsa. 

På Ability Care ges alla barn och unga bästa förutsättningar att utvecklas till självständiga 
individer i det svenska samhället..